Wat doet de Deurwaarder

Hoe werkt de deurwaarder?

Iedereen heeft er wel eens van gehoord, of is er mee in contact gekomen: De Deurwaarder, ook wel Gerechtsdeurwaarder genoemd. Er zijn er zo’n 740 van in Nederland, verspreid over 220 kantoren. Deurwaarders zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Maar waar zijn ze nu eigenlijk goed voor, en wat doen ze eigenlijk?

De deurwaarder is een ambtenaar

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer, benoemd door de Kroon. De taken die een deurwaarder uit moet voeren bestaan uit het dagvaarden van personen of bedrijven, het opmaken van akten, het kenbaar maken van het vonnis van de rechtbank (betekenen) en het ten uitvoer brengen van vonnissen.

deurwaarder-incasso

de deurwaarder kan u dwingen tot betalen

Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau is dat een deurwaarder een wettelijke status heeft en een incassobureau niet. Dat houdt in dat een deurwaarder u kan dwingen te betalen, een incassobureau kan dat niet. Vandaar dat ook incassobureaus een deurwaarder in kunnen schakelen, als u bijvoorbeeld een stapel brieven ongeopend op de vensterbank heeft laten liggen, met het idee ‘dat komt later wel’.

De eerste stap die een deurwaarder zal ondernemen, is het overhandigen van een dagvaarding. Hiervoor zal de deurwaarder bij u thuis langskomen. Als u hoopt onder de dagvaarding uit te komen door te doen alsof u niet thuis bent, heeft u het helaas mis. De deurwaarder zal de dagvaarding aan een huisgenoot overhandigen, hem in de brievenbus gooien of hem per post laten bezorgen.

Mocht u toch nog onder een rechtszaak uit willen komen, dan is de enige oplossing het bedrag dat in het geding staat toch te betalen of een betalingsregeling af te spreken. Dat is, in dit stadium, ook echt wel aan te raden. Als het uiteindelijk namelijk toch tot een rechtszaak komt, zullen de kosten voor u nog veel verder oplopen. U zult namelijk, naast de betaling van de schuld zelf, ook voor de kosten van de zitting op moeten draaien.

U heeft de rechtzaak verloren?

Als het toch zover komt dat er een rechtszaak plaatsvindt, en u verliest de zaak, dan zal de deurwaarder het vonnis komen betekenen. Dit houdt in dat hij u op de hoogte komt brengen van het vonnis, en er vervolgens op toe ziet dat het vonnis ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Als u het bijvoorbeeld vertikt te betalen, kan een deurwaarder beslag leggen op een deel van uw loon of uitkering, of op uw huis of inboedel. Een deurwaarder mag echter niet ‘zomaar’ uw woning ontruimen. Hiervoor is een gerechtelijk bevel nodig en dit kan sowieso alleen als het om een huurschuld gaat. U hoeft dus niet bang te zijn dat u van de ene op de andere dag in een leeg huis zult komen te staan.

De deurwaarder maakt proces-verbaal

Een andere taak van de deurwaarder, is het vastleggen van akten. Mocht het zover komen dat er beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken, dan moet een deurwaarder een proces-verbaal in een akte vastleggen. Deze akten zijn rechtsgeldig bewijs en zullen bijvoorbeeld worden gebruikt als er onenigheid ontstaat over onderling besproken feiten.

Maar, er zijn niet alleen nadelen aan deurwaarders. Als u zelf een berg geld aan iemand geleend heeft, en deze nooit terug hebt gekregen, kunt u natuurlijk ook een deurwaarder in de arm nemen.

Hoe werkt een deurwaarder?

Iedereen heeft er wel eens van gehoord of is er mee in contact gekomen: Deurwaarders, ook wel Gerechtsdeurwaarders genoemd. Er zijn er zo’n 740 van in Nederland, verspreid over 220 kantoren. Maar waar zijn ze nu eigenlijk goed voor en wat doen ze?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer, benoemd door de Kroon. De taken die een deurwaarder uit moet voeren bestaan uit het dagvaarden van personen of bedrijven, het opmaken van akten, het kenbaar maken van het vonnis van de rechtbank (betekenen) en het ten uitvoer brengen van vonnissen. Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau is dat een deurwaarder een wettelijke status heeft en een incassobureau niet. Dat houdt in dat een deurwaarder u kan dwingen te betalen, een incassobureau niet. Vandaar dat ook incassobureaus een deurwaarder in kunnen schakelen, als u bijvoorbeeld een stapel brieven ongeopend op de vensterbank heeft laten liggen, met het idee ‘dat komt later wel’.

De eerste stap die een deurwaarder zal ondernemen is het overhandigen van een dagvaarding. Hiervoor zal de deurwaarder bij u thuis komen. Als u hoopt onder de dagvaarding uit te komen door te doen alsof u niet thuis bent, heeft u het helaas mis. De deurwaarder zal de dagvaarding aan een huisgenoot overhandigen, hem in de brievenbus gooien of hem per post laten bezorgen. Mocht u toch nog onder een rechtszaak uit willen komen is de enige oplossing het bedrag dat in het geding staat toch te betalen. Dit is ook wel aan te raden. Als het uiteindelijk tot een rechtszaak komt, kunnen de kosten voor u nog veel verder oplopen. U zal namelijk ook voor de kosten van de zitting op moeten draaien, naast de betaling van de schuld zelf.

Als het toch zover komt dat er een rechtszaak plaats vindt en u verliest de zaak, dan zal de deurwaarder het vonnis komen betekenen. Dit houdt in dat hij u op de hoogte komt brengen van het vonnis, en er vervolgens op toe ziet dat het vonnis ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Als u het bijvoorbeeld vertikt te betalen, kan een deurwaarder beslag leggen op een deel van uw loon of uitkering, of op onroerend goed of inboedel. Een deurwaarder mag echter niet ‘zomaar’ uw woning ontruimen. Hiervoor is een gerechtelijk bevel nodig en dit kan sowieso alleen als het om een huurschuld gaat. U hoeft dus niet bang te zijn dat u van de ene op de andere dag in een leeg huis zal komen te staan.

Een andere taak van deurwaarders is het vastleggen van akten. Mocht het zover komen dat er beslag wordt gelegd op roerende zaken, moet een deurwaarder een proces-verbaal in een akte vastleggen. Deze akten zijn rechtsgeldig bewijs en zullen bijvoorbeeld worden gebruikt als er onenigheid ontstaat over onderling besproken feiten. 

Maar, er zijn niet alleen nadelen aan deurwaarders. Ook als u zelf aan iemand een berg geld geleend heeft en deze nooit terug hebt gekregen, kunt u een deurwaarder in de arm nemen.