CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (website: CJIB) is in het leven geroepen om bedragen te incasseren namens de overheid. In veel gevallen is er een rechter aan te pas gekomen om de hoogte van het bedrag te bepalen. Deze gerechtelijke uitspraak is altijd bindend en hier valt bovendien vrijwel niet onderuit te komen. Vrijwel, omdat het kan zijn…let op KAN zijn, dat een rekening na verloop van tijd verjaart, bijvoorbeeld een bekeuring. Maar in de regel dient u de acceptgiro’s van het CJIB gewoon boven aan uw betaallijstje te zetten en meteen te betalen.

De taken van het CJIB

Het CJIB int, zoals gezegd, alle bedragen die de overheid van u te vorderen heeft als het gaat om aan u opgelegde straffen. Daarbij gaat het om de volgende zaken:

  • Verkeersboetes
  • Strafbeschikkingen (door het OM opgelegde straf, zonder tussenkomst van een rechter)
  • Door de rechter opgelegde geldboetes
  • Transactievoorstellen (Een transactievoorstel is geen opgelegde sanctie, maar een voorstel tot betaling van een geldbedrag om te voorkomen dat u voor de rechter moet verschijnen).
  • Schadevergoedingsmaatregelen (Als een dader bij het plegen van een strafbaar feit iemand schade heeft toegebracht, dan kan de rechter hem veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer).
  • Ontnemingsmaatregelen (Wanneer de rechter van mening is dat iemand inkomsten heeft gehad uit het plegen van bewezen verklaarde strafbare feiten, zoals oplichting of handelen in verdovende middelen, dan kan dit worden ontnomen).
  • Europese boetes (Een inwoner van Nederland of iemand met vermogen in Nederland kan in een andere EU-lidstaat een boete opgelegd krijgen. Wanneer de boete niet wordt betaald, kan de andere EU-lidstaat de sanctie overdragen aan Nederland).
  • Europese confiscatiebeslissingen (Een confiscatiebeslissing is een rechterlijke uitspraak die leidt tot het blijvend ontnemen van een voorwerp. Een voorwerp is in dit verband in feite elke zaak of elk vermogensrecht waarvan de rechter heeft beslist dat het de opbrengst is van een strafbaar feit of dat het overeenstemt met de waarde van de opbrengst van een strafbaar feit óf dat het een hulpmiddel vormt voor een strafbaar feit).

Het overgrote deel van de werkzaamheden van het CJIB bestaat uit het innen van verkeersboetes. Dus stel, u heeft te hard gereden. Dat mag natuurlijk niet, ook al kunnen we ons voorstellen dat het net even iets prettiger voelt om wat harder dan de maximum toegestane snelheid te rijden. De rechter denkt er echter hetzelfde over als de Officier van Jusititie,  en straft u keihard af met een boete van € 500. U kunt dan in beroep gaan, maar daar gaat het even niet om. U heeft dat niet gedaan en zit  nu met een bekeuring van 500 euro.

Het CJIB is door de Nederlandse overheid aangewezen om alle boetes te innen. Dus ook die van u. Zij sturen u vanzelf een brief met bijbehorende acceptgiro en een verzoek of u het bedrag voor een bepaalde datum wilt betalen. Doe dat ook!  Liefst zo snel mogelijk. Het CJIB heeft in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om betalingsregelingen aan te gaan, maar deze zijn zeker niet soepel.

Gijzeling

Niet betalen betekent dat de boete wordt verhoogd. Deze verhogingen zijn fors, en als u na zoveel tijd nog niet hebt betaald,  is het CJIB gemachtigd om zonder tussenkomst van een rechter, beslag te leggen op bijvoorbeeld uw salaris of bankrekening. Staat daar niets op en heeft het CJIB van alles geprobeerd, dan kunnen ze u uiteindelijk in gijzeling nemen.  U moet dan een maximum aantal dagen verblijven op het politiebureau of in de gevangenis. Overigens betekent dat niet dat daarmee uw schuld voldaan is. Die schuld blijft na een gijzeling gewoon bestaan.

Kortom… het CJIB is een incassobureau waar u niet makkelijk vanaf komt.  Er zijn zoals gezegd een paar uitzonderingen. Een boete kan bijvoorbeeld verjaren. Meer hierover vindt u op de website van het Openbaar Ministerie.