Betaal niets aan een incassobureau

Dat u schulden heeft, betekent niet dat iedereen daar zomaar misbruik van mag maken.

Dat de Nederlandse wetgeving toestaat dat er een groeiend leger incassobureaus klaarstaat om u volledig leeg te plukken en tot over de rand van de wanhoop te brengen, is eigenlijk te triest voor woorden.

Dat de overheid niets doet aan de honderden incassobureaus die steeds verder gaan in het opzoeken van de grens van wat sociaal aanvaardbaar is, is nog triester.

Hieraan ontleent deze website haar bestaansrecht. U leest meer over wat wij verstaan onder incassoparasieten en wat u nu eigenlijk wel en wat u vooral niet hoeft te betalen.

De wanbetaler

U heeft schulden en we gaan er, voor het gemak, maar even van uit dat u deze zelf heeft veroorzaakt. Een inschattingsfout, een vergeten rekening of u koopt zich helemaal scheel op krediet, terwijl u dat helemaal niet kunt betalen.

Hoe de schulden zijn ontstaan, maakt ons helemaal niets uit. Deze website gaat niet over hoe verkeerd het is om schulden te maken; deze website gaat over hoe u om kunt gaan met de gevolgen ervan, en dan met name in relatie tot het omgaan met incassobureaus.

Bij het aanbieden van de informatie op deze website, hanteren we drie uitgangspunten:

1. U heeft schuld en u wilt best betalen, maar wel in alle redelijkheid.
2. Veel incassobureaus teren op de ellende van andere mensen.
3. U stopt vandaag nog met betalen van wat u zeker niet hoeft te betalen.

De verschillende soorten incassobureaus

Incassobureaus zijn bedrijven die door hun opdrachtgevers worden ingehuurd. Niet door u!  We onderscheiden de volgende incassobureaus:

1. Het CJIB
2. De deurwaarder / gerechtsdeurwaarder
3. Een advocatenkantoor met een incassobureau
4. Parasiterende incassobureaus zonder bijzondere rechtsmiddelen

We gaan het u niet moeilijker maken dan het al is. Wanneer u het zover heeft laten komen dat u een rekening van het CJIB of de deurwaarder heeft gekregen, dan moet u direct in actie komen en de zaak niet laten versloffen.

Het CJIB en de deurwaarder zijn weliswaar ook incassobureaus, echter wel met toestemming van de Nederlandse overheid en onder de mantel van de wet. Daarbij zien wij het CJIB toch meer als een verlengstuk van onze democratie. Hierover later meer.

Incassoparasieten

Een groot aantal van deze bureaus kunnen we vergelijken met parasieten.

Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. BRON: Wikipedia

Gelukkig voor Nederland, en hopelijk voor u, bestaat het overgrote deel van de incassobureaus uit leden van de vierde categorie: Parasieten zonder enig recht van spreken. Deze incassoparasieten zijn uw geld niet waard en hebben ook wettelijk geen enkel recht van spreken.

Lees hier hoe u met dit soort incassobureaus omgaat.